§ 1 Postanowienia ogólne

 1.  Niniejszy dokument określa zasady zamawiania usług medycznych i edukacyjnych przez stronę https://my-med.net, prowadzona przez MYMED s.c. Beata Jarosz, Piotr Kołtowski (dalej „Operator”) z siedzibą ul. Juliana Klaczki 46, 51-151 Wrocław, Organ rejestrowy: Prezydent Wrocławia, NIP: 8952210832, REGON: 384697822, zwanej dalej operatorem, oraz ustalenia porządkowe i zakres odpowiedzialności.
 2. Znajomość niniejszego regulaminu jest konieczna, aby korzystać z usług operatora.
 3. Reklamacje wynikające z nieznajomości tego dokumentu będą rozpatrywane negatywnie.
 4. Zamówienie usługi oraz jej opłacenie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§ 2 Zamawianie usługi oraz płatność online

 1. Zamawianie usługi w formie elektronicznej odbywa się przez formularz dostępny pod adresem: https://my-med.net/index.php/oferta/,
 2. W procesie zamówienia elektronicznego usługi, klient wybiera odpowiednią usługę z listy i klika > Zamów usługę <
 3. W kolejnym kroku, klient podaje wymagane dane: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail,
 4. Po zatwierdzeniu poprawności danych, klient przechodzi do operatora płatności online https://www.dotpay.pl i dokonuje opłaty za usługę. Następnie następuje powrót na stronę macierzystą https://my-med.net.
 5. Po poprawnym dokonaniu płatności, klient powinien skontaktować się z Recepcja MyMED (dane na zakładce Kontakt), w celu ustalenia szczegółów wizyty: termin, godzina, specjalista prowadzący.
 6. Usługa będzie realizowana wyłącznie po odnotowaniu wpływu należności.
 7. W przypadku braku kontaktu ze strony klienta, Recepcja niezwłocznie skontaktuje się z klientem, na podany w formularzu adres e-mail lub telefon.

§ 3 Rezygnacja z usługi

 1. Klient ma prawo zrezygnować z usługi, jeśli nie została ona rozpoczęta.
 2. Rezygnacje powinien zgłosić pisemnie lub emailem, wysyłając rezygnację z adresu e-mail, który podał przy zamawianiu usługi.
 3. Operator dokona zwrotu wpłaty na konto, z którego nastąpiła wpłata w ciągu 14 dni, od momentu rezygnacji.

§ 4 Ustalenia końcowe

 1. Operator zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych,
 2. Użytkownik rejestrujący konto wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez operatora,
 3. Szczegółowe zapisy określające sposób przetwarzania i przechowywania danych klienta, zawarte są w dokumencie Polityka prywatności, pod adresem: https://my-med.net/index.php/polityka-prywatnosci/